Socialize

FacebookTwitter

İstanbul’da bir Öğlen vakti. Yıl bin dokuz yüz seksen üç. Bu efsaneden geride ne kaldı… Bu fotoğrafta görülen on iki kişiden altı kişi o günkü TYS yönetim kurulu üyesidirler. Aziz Çalışlar, Ataol Behranoğlu,Tekin Sönmez, Alpay Kabacalı, Demirtaş Ceyhun ve onun yanında Şükran Kurdakul buradadırlar.

 O günün efsane TYS yönetim kurulu üyeleri ve üyelerinden bir grup Selimiye’de yapılan duruşmadan sonra bir arada.

Bu fotoğraf orada bir şipşakçı tarafından çekilmiş olabilir. Nedeni şu! Çünkü orada olanlar tarafından imzalanmış. Bunun gerçekleşmesi için, çekimden hemen sonra basım yapılmış ve getirilmiş.

Fotoğraf elden ele dolaştıktan sonra, bunu Tekin Sönmez satın almış ve orada bulunanlara imzalatmış. Arada otuz yıl var.

O yılın sonunda 1 Ekim 1983 günü bu satırların yazarı on yıl sonra dönmek üzere, yurt dışına çıkıyor. Aradan otuz yıl geçmiş. Fotoğrafı karşı bakışımıza göre sağ sırada oturanlardan bir kişi dışında tümü yaşıyor. bir ayrıntı daha, objektife bakmayan bir kişi var. Geriye kalan tümünün göz teması var objektifle.

İkinci sırada oturanlar neredeyse tümü terki diyar etmişler!

O sırada en arkada oturan gözlüklü kişi Avukat Ender Kamil Boyacı. Yansıma Dergisi’nin son yıllarda Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapmıştı. Aslında onun da yaşayıp yaşamadığı hakkında kesin bir bilgim yok.

O sıra çok ilginç insanların, yazarların bir araya geldiği bir grup.

Masanın hemen önünde oturan ve gülümseyerek poz veren eleştirmen Atilla Özkırımlı.

Onun yanında oturan kişiyi tanımıyorum.

Ondan sonra sırasıyla üç kişi hem TYS’inin ikinci başkanlığını arka arkaya yapmış kişiler hem de edebiyatçı olarak üçü de öykü dalında tanınmış ürünler verdiler.

Önden arkaya doğru Şükran Kurdakul, Demirtaş Ceyhun ve Bekir Yıldız.

Karşı sırada yine objektife bakan ilk kişi çevirmen, yazar Aziz Çalışlar.

Yanında gözlüklü ve objektife dönük olmayan kişi ozan yazar Ataol Behramoğlu.
Onun yanında Tekin Sönmez. Onun yanında belgeci yazar, gazeteci Alpay Kabacalı.

Onun yanında gazeteci (Dünya Gazetesi GYY) Osman Saffet Arolat.

Onun yanında gözlüklü kişiyi tanımıyorum. Yanılmıyorsam sinema çevrelerinden.
Bu fotoğrafta görülen on iki kişiden altı kişi o günkü TYS yönetim kurulu üyesidirler.
Aziz Çalışlar, Ataol Behranoğlu (Genel Sekreter) Tekin Sönmez, Alpay Kabacalı, (karşı sırada) Demirtaş Ceyhun (İkinci Başkan) ve onun yanında Şükran Kurdakul üye (önceki ikinci başkan) buradadırlar.

On bir kişiden oluşan yönetim kurulu Başkanı Aziz Nesin, sayman Asım Bezirci yok, üye Adnan Özyalçıner, üye Emil Kalip Sandalcı, üye Vedat Türkali yoklar.

Böylece on bir kişilik yönetim kurulundan altısı bu fotoğrafta. Çoğunluk buradadır. Fotoğraf, anladığımız kadarıyla E. Kamil Boyacı’dan başlayarak geliyor imza töreni için.

Fotoğrafın arkasında imzaları olanlardan yine Ender Kamil Boyacı: “Muhterem Ağabeyim Tekin Sönmez’e” tümcesini yazmış ve imzalamış.

Sırasıyla yanında Bekir Yıldız: “Kardeş Sevgisiyle Tekin’e” diyerek imzalamış.
Demirtaş Ceyhun: “Tekin Sönmez Kardeş’e” demiş karşısına imzası atmış. Şükran Kurdakul sadece imza atmış. Onun yanında (benim tanımadığım kişi) V. K. Kaya diye imza atmış. Ardından Atilla Özkırımlı’nın imzasını da görüyoruz. O da birşey yazmamış.

Böylece soldaki sırada oturanların altısının da imzasını tanıyoruz. Üçü sadece imzalarını atmışlar, öteki üçü ise ad vererek duygularını eklemişler. Özkırımlı’nın hemen karşısında Aziz Çalışlar var. İmzasını atmış, yazı yazmamış.

Yanında Behramoğlu, tarihlemiş, imzasını atmış ve “Sevgili Kardeşim Tekin’e” tümcesini yazmış. İmzalar oradan karşıya geçiyor. Tekin Sönmez’in yanında oturan Alpay Kabacalı: “Yan yana oturduğumuz Sevgili Tekin’e” diyerek imzasını atmış. Osman Arolat “Ya işte böyle,” diyerek imzalamış.

En son kişi, Arolat’ın yanıda duvara yakın (bir sinemacı olarak anımsadığım) Bay, tarihle birlikte “Tekin Sönmez’e dostlukla, “ tümcesinden sonra imzalamış, tarih atmış. İmzasına baktım, adını okuyamadım.

Burada görülenlerden altısı bıyıklı altısı bıyıksız. Burada bir eşitlik var. Altısı yönetim kurulu üyesi altısı değil. Burada da eşitlik sağlanmış. Yönetim kurulu üyelerinden üçü bıyıklı, üçü bıyıksız. Burada da eşitlik sağlanmış D. Ceyhun, A. Çalışlar. A. Behramoğlu bıyıklı durumdalar.

Bu fotoğrafta olmayanlardan iki kişi Özyalçıner ve Türkali yaşıyorlar. Bu yönetim kurulundan yaşamakta olan dört kişi kaldı. A. Özyalçıner, A. Kabacalı, A. Behramoğlu ve T. Sönmez. Burada denge bozuldu, azılık var.

O günün efsane TYS yönetim kurulu üyeleri ile öteki sanatçıların oluşturdukları bu fotoğrafı nasıl okuyacağız? Bugün aramızda olmayanlarla birlikte bu fotoğrafın arkasındaki tümceleri ya da salt imza atmakla yetinme durumunu nasıl okuyacağız?

Sevgi, içtenlik…

Tekin SonMez, Stockholm, 21 Şubat 2012

NOT: Karşı sırada ve sağ en önde yine objektife bakan kişi çevirmen, yazar Aziz Çalışlar. Onun bu fotoğraftan üç dört yıl sonra aramızdan ayrılacağını söyleselerdi kimse inanmayacaktı. Ünlü bir paşanın torunuydu. Yönetim kurulunun en genç en donanımlı üyesiydi. Fotoğrafta sol başta görünen, masanın hemen önünde oturan ve gülümseyerek poz veren eleştirmen Atilla Özkırımlı. Sanırım ilk yitirdiklerimizden birisi o oldu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *